Rekvizīti
  • SIA “Dziedniecība”
  • Reģ. Nr. 40003074548
  • PVN maksātāja Nr. LV40003074548
  • Juridiskā un biroja adrese: Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057.
  • Tālrunis: 67 25 58 23
  • Fakss: 67 18 84 60
  • Valdes priekšsēdētāja: Natālija Točiļenko
  • Banka: AS “SEB banka”
  • Kods: UNLALV2X
  • Konts: LV88 UNLA 0050 0012 4571 7